Alles over Sophie Wilmès

De federale regering wil in 2020 opnieuw met een begroting in evenwicht aanknopen. Dat werd vrijdag vernomen van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), nadat het kernkabinet zich had gebogen over een nieuw rapport van de Hoge Raad voor Financiën. Diezelfde Hoge Raad stelt eveneens een structureel evenwicht in 2020 voorop.

De vragen om hoorzittingen met verschillende kabinetsmedewerkers over de vervanging van de F-16's hebben weinig kans op slagen. Dat betekent dat Amélie Derbaudrenghien, adviseur Defensie van Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) maar ook de levenspartner van premier Charles Michel, wellicht niet zal hoeven op te draven. Intussen vraagt Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) dat de klokkenluider van 'F-16-gate' onder ede wordt gehoord in de Kamercommissie Defensie.

Amélie Derbaudrenghien is uitgenodigd om gehoord te worden in het parlement over het F-16-dossier. Ze is defensieadviseur van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), en de eega van premier Charles Michel. Die laatste kan er niet mee lachen, schrijft De Tijd vrijdag.

België zal in het meest extreme scenario 2,8 miljard euro extra per jaar moeten afdragen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie in de aanloop naar de volgende meerjaarlijkse financiering van de EU (voor de periode 2021-2027), zo zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zaterdag in Le Soir. Zijzelf verwacht dat het bedrag nog fors zal zakken, mogelijk in de richting van 800 miljoen euro per jaar.

In de verschillende Belgische gevangenissen zijn de cipiers zaterdagochtend om 6 uur weer aan de slag gegaan.

De Franstalige socialisten betwisten de interpretatie van de begroting 2017 door de federale regering. 'Ze hebben de cijfers van 2017 opgeblazen met botox. Maar het dreigt snel opnieuw in te vallen, wanneer men de begrotingen 2018 en 2019 zal moeten voorbereiden', zegt PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej.

De regering-Michel kan een veel beter budgettair en sociaaleconomisch rapport voorleggen dan de regering-Di Rupo, maar er zijn ook tekortkomingen in het huidige budgettaire beleid te melden. Dat zegt professor Herman Matthijs.

België sloot 2017 af met een nominaal tekort op zijn begroting van 1,13 procent van het bbp en een structureel tekort van 1,1 procent. Dat blijkt uit de definitieve begrotingscijfers die bevoegd minister Sophie Wilmès heeft ontvangen. 'Niemand kan onze resultaten betwisten, met een tekort gedeeld door 3 in slechts drie jaar', reageert ze.

Bijna een halfjaar is ze nu staatssecretaris, maar haar temperament is nog niet gemilderd. 'Weet u wat ik doe om mijn collega's in de regering in beweging te krijgen? Gewoon doordrammen', zegt ze. Zuhal Demir over hoge huurwaarborgen, marginale problemen en de boot die Unia heeft gemist.

N-VA-voorzitter Bart De Wever houdt niet vast aan een begrotingsevenwicht in 2019. Voor dat evenwicht zou de regering ruim 7,6 miljard euro moeten vinden. In het VRT-journaal zei De Wever dinsdag dat die inspanning leveren zonder de economisch heropleving te beschadigen weinig realistisch lijkt.