Alles over Sophie De Wit

N-VA-Kamerleden Koenraad Degroote en Sophie De Wit dienen een wetsvoorstel in om lijkschennis strafbaar te maken. Ze doen dat naar aanleiding van recente voorvallen op een kerkhof in Brugge. In de huidige wetgeving is enkel het schenden van een graf strafbaar.

Premier Michel zou vandaag een nieuw voorstel indienen in de commissie terreur om de aanhoudingstermijn te verlengen tot 48 uur. Gisteren werd de verlenging van de termijn tot 72 uur weggestemd. Oppositiepartij SP.A reageert verrast. 'Ons voorstel voor 48 uur ligt al anderhalf jaar te wachten', zegt Hans Bonte (SP.A).

Na de cipiersstaking van vorig jaar spanden veel gedetineerden processen aan tegen de Belgische staat. Justitie is al 135 keer veroordeeld, maar blijft procederen en moest nog niet betalen. Dat schrijft De Tijd donderdag op basis van een vraag van parlementsleden Carina Van Cauter (Open Vld) en Sophie De Wit (N-VA).

De partijen die in de federale regering zetelen hebben een akkoord bereikt over een vernieuwde aanpak van kraken. Kraken wordt in de toekomst een misdrijf dat strafrechtelijk behandeld kan worden. De eigenaars van een pand worden bovendien extra beschermd.

De afkoopwet zal blijven, maar wel transparanter en wat beperkter dan nu, zeggen N-VA en CD&V. Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn bereid het resultaat van de onderzoekscommissie rond Kazachgate af te wachten, op voorwaarde dat in tussentijd niet meer geschikt wordt.

In het vragenuurtje was er veel aandacht voor de toestand in de gevangenissen in Brussel en Wallonië. N-VA-Kamerlid Sophie De Wit stelde voor om cipiers op te vorderen, naar het voorbeeld van de Gentse burgemeester Daniël Termont, die vorig jaar de vuilnisophalers dwong om weer aan het werk te gaan. Premier Charles Michel hoopt dat zo snel mogelijk vooruitgang kan worden geboekt rond de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen.