Alles over Sonja Becq

De Kamercommissie Justitie heeft dinsdag een reeks hervormingen aan het erfrecht goedgekeurd. Bedoeling van de hervorming is het erfrecht te moderniseren, zodat het meer aangepast is aan bijvoorbeeld de veranderde gezinssamenstelling.

'Vrouwen moeten het met zo'n 283 euro per maand aan pensioenbedrag minder stellen, terwijl ze langer leven en zeker dezelfde levensstandaard verdienen', schrijven Sonja Becq en Sabine de Bethune (CD&V). Ze roepen de regering op om de kaart van de vrouwen te trekken.

Begin volgend jaar komt er een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders. "Het register biedt een oplossing voor de vele ouders met kinderen die gescheiden zijn en in een andere gemeente wonen", zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft België veroordeeld omdat het verbod op fysiek straffen van kinderen onvoldoende omschreven is in de wetgeving. CD&V dient daarom een wetsvoorstel in, dat alle vormen van fysiek en psychisch geweld op kinderen moet bannen.

N-VA-fractieleider Jan Jambon verwijt de CD&V partijpolitieke spelletjes te spelen in het debat over de uitbreiding van de euthanasiewet naar wilsbekwame jongeren. Sonja Becq (CD&V) had eerder gezegd dat de PS voor de N-VA blijkbaar niet de boeman is als het gaat om kwesties over leven en dood.