'Onze leeflonen zijn over-leeflonen geworden'

'Onze leeflonen zijn over-leeflonen geworden'

Vrije Tribune - Willem De Klerck (OCMW-raadslid sp.a in Sint-Niklaas) trekt aan de sociale alarmbel: 'Een reële koopkrachtverhoging is dringend nodig om zuurstof te geven aan mensen in armoede.'

'Tips voor Jo Vandeurzen om onze oude dag betaalbaar te houden'

'Tips voor Jo Vandeurzen om onze oude dag betaalbaar te houden'

Caroline Copers - 3 op de 4 ouderen heeft onvoldoende middelen om de rusthuisfactuur te betalen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kan er nochtans iets aan doen, schrijft Caroline Copers (ABVV).

'CM gaat zieltjes winnen bij de vluchtelingen'

'CM gaat zieltjes winnen bij de vluchtelingen'

Louis Ide (N-VA) - 'Voor sommigen zijn vluchtelingen blijkbaar een bron van inkomsten', schrijft Louis Ide (N-VA). Naar aanleiding van een mail van de Christelijke Mutualiteiten (CM) roept hij de Vlaamse OCMW's op om de erkende vluchtelingen in hun gemeente aan te sluiten bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering.

'Dringende medische hulp voor mensen zonder papieren beter organiseren'

'Dringende medische hulp voor mensen zonder papieren beter organiseren'

De toegang van mensen zonder papieren tot dringende medische zorg moet worden hervormd. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) moet de toegang tot dringende medische zorg makkelijker worden, en moet duidelijker worden voor welke zorg mensen gedekt zijn.

'De geplande taxshift zal de gezondheid schaden'

'De geplande taxshift zal de gezondheid schaden'

Julie Maenaut - 'Terwijl de nood aan zorg toeneemt door de algemene vergrijzing van de bevolking, is er een tekort aan vakkundig personeel in de gezondheidssector', schrijft Julie Maenaut van Tripalium.