Alles over sociale zekerheid

'De onderhandelingen op Europees niveau over de werkloosheidsuitkeringen kunnen mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor onze sociale zekerheid', schrijft Europees parlementslid Helga Stevens (N-VA). 'Voor ons is het cruciaal dat Europese nieuwkomers eerst aan het systeem bijdragen vooraleer ze kunnen genieten van de sociale voordelen.'

Laaggeschoolden haken verder af op de arbeidsmarkt, hoewel sociale uitkeringen steeds minder volstaan om rond te komen. En ook op andere domeinen zetten toenemende ongelijkheden de sociale cohesie verder onder druk. Dat meldt de FOD Sociale Zekerheid na een nieuwe studie.

Het federale overheidspersoneel gaat staken tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de federale begroting. Een 24-urenstaking is gepland op 26 april.

3 op de 4 ouderen heeft onvoldoende middelen om de rusthuisfactuur te betalen. De rusthuisbarometer, een grootschalig onderzoek van de socialistische mutualiteit naar de kostprijs van het verblijf in het rusthuis en de betaalbaarheid voor de bewoners, legt de vinger op een pijnlijke wonde. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kan er nochtans iets aan doen, schrijft Caroline Copers (ABVV).

Armoede kan wereldwijd alleen effectief worden bestreden als overheden hun bevolking voldoende sociale zekerheid bieden. De nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties biedt daarvoor kansen, constateren ontwikkelingsexperts.

'Voor sommigen zijn vluchtelingen blijkbaar een bron van inkomsten', schrijft Louis Ide (N-VA). Naar aanleiding van een mail van de Christelijke Mutualiteiten (CM) roept hij de Vlaamse OCMW's op om de erkende vluchtelingen in hun gemeente aan te sluiten bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering.

In de eerste zeven maanden van dit jaar kregen gemiddeld 114.195 mensen elke maand een leefloon. Dat is een stijging met 11,3 procent tegenover dezelfde periode in 2014. Nooit waren er in België zoveel leefloners en beterschap zit er niet onmiddellijk aan te komen. De overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verwacht dat het aantal leefloners begin volgend jaar zal 'exploderen'.