Alles over Servais Verherstraeten

De versoepeling van de abortuswet zal niet voor het zomerreces worden goedgekeurd. Zoals verwacht steunden voldoende tegenstanders van de wet (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) de vraag om een advies van de Raad van State te vragen over een amendement, zodat de verdere behandeling van de tekst is geschorst.

De Senaat heeft vrijdag met zitten en opstaan vastgesteld dat er geen reden is om de volmachtenwet, die donderdag door de Kamer werd goedgekeurd, te amenderen. Niemand bleef zitten. Daardoor beschikt de regering voor een periode van drie maanden over volmachten om de nodige maatregelen te nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

De Kamer heeft donderdag de wet goedgekeurd die de regering volmachten geeft in de strijd tegen het coronavirus. 104 Kamerleden stemden voor, acht stemden tegen en zestien hebben zich onthouden.

Het is lang niet zeker of een meerderheid zich achter het wetsvoorstel van N-VA zal scharen om de mogelijkheden uit te breiden om de Belgische nationaliteit bij een veroordeling voor terrorisme af te kunnen nemen. Dat bleek woensdag bij de bespreking van de tekst, die al deels werd afgezwakt, in de Kamercommissie Justitie.

N-VA schaaft zijn wetsvoorstel over de automatische afname van de Belgische nationaliteit bij. De Vlaams-nationalisten wilden dat iemand met een dubbele nationaliteit bij een veroordeling voor terrorisme automatisch de Belgische nationaliteit zou kwijtspelen, maar laat die automatische vervallenverklaring nu vallen. "De tekst zou anders nooit een akkoord hebben gehaald", motiveert Kamerlid Koen Metsu.

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag een versoepeling van de abortuswet goedgekeurd. CD&V, samen met N-VA en Vlaams Belang tegenstander van de wijziging, vroeg echter een tweede lezing, zodat de commissie de tekst pas over enkele weken volledig kan goedkeuren. Pas daarna kan het voorstel voor groen licht naar de plenaire Kamer.