Alles over school

In september lanceert de FOD Werkgelegenheid een campagne om het grote publiek bewust te maken van de noodzaak om actie te ondernemen tegen psychosociale risico's. Het gaat daarbij om zaken als stress, geweld en ongewenst gedrag op het werk, die de fysieke en mentale gezondheid van een werknemer kunnen bedreigen.