Alles over Schaduwparlement

Maurits Vande Reyde (voorzitter Jong VLD) vraagt zich in zijn bijdrage voor het Schaduwparlement af of we echt willen leven in een wereld waarin de overheid mensen alles kan verbieden, in plaats van in te zetten op verantwoord gedrag.

In onderwijs is de overheid de traagste schakel van onze maatschappij, zegt Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde in het Schaduwparlement. Het wordt hoog tijd dat onderwijsstructuren de creativiteit van leerkrachten en jongeren volgen. Als de overheid dat weigert, zullen anderen dat in de plaats van de politiek gaan doen.

Lies Corneillie voelt wel animo voor het 'Burgerkabinet' van Sven Gatz. Maar gewoon 'wat inspraak' over 'cultuurparticipatie', terwijl de Vlaamse regering net zwaar bespaart op culturele organisaties, overlegorganen, steunpunten, dat is ongeloofwaardig. Enkel met een duidelijk engagement van de minister en een rol voor bestaande initiatieven, zal het Burgerkabinet meer zijn dan een marketingstunt.

In deze bijdrage voor het Schaduwparlement zet Matthias Somers een gedachte-experiment op, waarin hij dieper ingaat op de gevolgen van een kleinere overheid. 'In welke zin creëert de verpleger die voor een privéziekenhuis werkt méér welvaart dan de verpleger die voor het overheidsziekenhuis werkt?'

In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be schrijft Jean-Marie Dedecker over 'de ongebreidelde en gewetenloze seksuele honger van DSK' en de hoge tolerantiedrempel van de Fransen voor de escapades van hun politici. 'Waar macht regeert vliegen de hormonen en de oestrogenen door het zwerk.'

'Open VLD haalt het argument vrijheid aan om het voorstel om winkels tot 22.00 uur open te houden te verdedigen. Maar hoe vrij is de zelfstandige in de keuze om ook 's avonds zijn zaak te openen om niet te bezwijken onder de concurrentie met de grote ketens?', vraagt Lies Corneillie (Groen) zich af.