Alles over Saudi-Arabië

De ngo's Ligue des Droits Humains en CNAPD hebben een kortgeding aangespannen tegen de Waalse regering om toegang te krijgen tot informatie over wapenexport. Dat hebben Le Soir en Knack vernomen. Op dinsdag 17 september vindt de inleidingszitting plaats voor de rechtbank van eerste aanleg in Namen.

De Raad van State heeft een aantal vergunningen vernietigd die de Waalse regering had toegekend aan de wapenfabrikanten FN en CMI voor de levering van wapens aan Saudi-Arabië. Volgens het administratief rechtscollege heeft de Waalse regering onvoldoende aangetoond dat ze grondig heeft onderzocht of de mensenrechten in Saudi-Arabië worden nageleefd.