Alles over Sarah Van Liefferinge

De Brit Peter MacFadyen inspireert met Flatpack Democracy, een handleiding voor 'onafhankelijke politiek', burgerbewegingen in gans Europa. Hij deed onlangs Gent aan. Wat hopen ze daar te leren van hem?

Volgens Sarah Van Liefferinge hebben we vandaag meer dan ooit nood aan een nieuw economisch systeem en een nieuw mens- en wereldbeeld. 'Het basisinkomen, met focus op lokale productie en consumptie en op een grondige tax shift, kan de motor hiervoor zijn.'

'Hoe kunnen we het algemeen belang opnieuw bovenaan op de politieke agenda plaatsen', vraagt Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij zich af. In de plaats van manipuleerbare referenda en uitgeleefde politieke structuren pleit ze voor een doorgedreven burgerdemocratie. 'Dat de burger geen plaats zou hebben in de politieke arena eenmaal de verkiezingen voorbij zijn, is onzin.'

'Het schouwspel over het Gents mobiliteitsplan is tekenend voor de huidige staat van onze zogenaamde democratieën, die verziekt worden door polarisering, blokkering, verwijten en partijpolitieke machtsspelletjes', schrijft Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij. Zij houdt een pleidooi voor een meer directe vorm van inspraak voor de burgers van de stad.