Alles over Samusocial

Voor N-VA herbevestigt het onderzoek van Bruss'Help, het vroegere La Strada, haar analyse, stelt Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten. In de conclusies van de laatste telling staat te lezen dat de drastische toename van het aantal daklozen zich vooral vertaalt in extra noodopvang: de toename van noodopvangplaatsen is op 10 jaar verzevenvoudigd (+594,9%), terwijl er veel te weinig groei is in structurele begeleiding van daklozen.

De ontruiming van transmigranten uit het Noordstation is vrijdag begonnen. Ze krijgen opvang in daklozencentra, meldt minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

Nu het kwik onder nul duikt, stellen de federale en regionale overheden bijkomende opvangplaatsen voor daklozen ter beschikking in Brussel. Federaal minister van Armoedebestrijding Kris Peeters gaf opdracht om de buffercapaciteit van 50 extra plaatsen te openen. Samusocial voorziet een vijftigtal plaatsen, maar moest toch al dakloze mannen weigeren.