Alles over Road to EV

De regering heeft gesproken: vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfswagens enkel fiscaal aftrekbaar zijn als zij geen CO2 uitstoten. De aftrek kadert in een groter geheel van maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren, nodig om de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord 2020-2050 te kunnen realiseren. Daartoe is ook een snelle switch van brandstof- naar elektrische auto's nodig. Maar zijn wij daar klaar voor?