Alles over Rik Wouters

Hoofdconservator van een belangrijk museum zijn is geen sinecure. Behoudens een degelijke kennis van het patrimonium dient hij/zij ook over kwaliteiten te beschikken om medewerkers te stimuleren, administratieve rompslomp te beheersen en voldoende kunsthistorische kennis in huis te hebben om de collectie desgevallend adequaat uit te breiden.

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval, zoals de rozen. Deze week de expo Zot Geweld, Dwaze Maagd in het Mechelse Hof van Busleyden.

Het oeuvre van Rik Wouters zat dan al decennia lang begraven in museumzalen en privé collecties als exponent van het zogenaamd Brabants Fauvisme maar nu, honderd jaar na zijn dood springt het, levendiger dan ooit, te voorschijn in twee exclusieve tentoonstellingen en een even exclusief boek dat tevens fungeert als catalogus voor beide exposities.