Alles over René Stockman

'Het is een gemeenplaats te stellen dat we uit iedere situatie iets te leren hebben. Dat zal dan ook zo zijn met deze pandemie. De vraag is echter wat we er op termijn van zullen meedragen', schrijft René Stockman, de overste van de Broeders Van Liefde.

Het openbaar ministerie is van oordeel dat advocaat Walter Van Steenbrugge zich schuldig gemaakt heeft aan laster tegenover de overste van de Broeders van Liefde René Stockman, omdat hij hem zonder bewijzen beschuldigde van tussenkomst om de euthanasiezaak van Tine Nys voor het hof van assisen te brengen. Dat bleek vrijdag voor de Gentse correctionele rechtbank.

René Stockman moet een van de bekendste Vlaamse religieuzen zijn. Hij steekt zijn opinies niet onder stoelen of banken en is altijd een vurig verdediger van de katholieke identiteit, recht door zee. Al sinds 2000 is hij generale overste van de Broeders van Liefde. In 2018 werd hij herkozen voor een vierde ambtstermijn van zes jaar. Terzijde: in het generalaat van de congregatie in Rome vindt ook het Belgisch Pauselijk College onderdak.

Wat herinnert u zich nog van 2018? Vul de ontbrekende woorden aan in het maandoverzicht van 09/18

Geestelijke gezondheidszorg wordt nog altijd beschouwd als een zwaar taboe in de Democratische Volksrepubliek Laos. In het land gelooft men dat mentale problemen worden veroorzaakt door kwade geesten. De problematiek krijgt daarom bijlange niet zo veel aandacht als de algemene gezondheidszorg. Dat blijkt uit het feit dat er slechts twee psychiaters werkzaam zijn in het hele land met zowat zes miljoen inwoners.