Alles over Rekenhof

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht na een marathondebat meerderheid tegen oppositie het budget voor volgend jaar goedgekeurd. Daardoor zal er vanaf januari opnieuw een volwaardige federale begroting op tafel liggen, en dat voor het eerst sinds de val van de regering-Michel eind 2018.

Om te voorkomen dat er een tekort optreedt in een aantal specialismen, heeft de ministerraad vrijdag beslist dat ze buiten het federale artsenquotum vallen. Het gaat om de specialismen psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie en klinische biologie.

Het Rekenhof heeft in het verleden wel degelijk opmerkingen gemaakt over de Koninklijke Schenking, onder meer over haar boekhoudsysteem. Dat blijkt uit documenten die Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache konden inkijken. Eerder verklaarde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in het parlement dat het Rekenhof 'systematisch bij elke controle van de Koninklijke Schenking een clean sheet' gaf.

Voor N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter is het begrotingswerk van de Brusselse regering het toonbeeld van een gemiste start. De regering maakt geen keuzes en stelt het belangrijke begrotingswerk uit naar de lente van komend jaar. Bovendien is de begroting voor 2020 niet in evenwicht, en houdt de vergelijking met het Oosterweel-dossier bij de verantwoording voor het uit de begroting houden van de 500 miljoen aan strategische investeringen geen steek, vindt Van Achter.

Mensen verdragen niet meer dat er bomen gekapt worden. Dat is mee de schuld van een populaire Duitse boomknuffelende boswachter, zeggen Vlaamse bosbeheerders. 'Een kaalslag kan onderdeel zijn van een verantwoord bosbeheer.'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt de kritiek van de leerkachten op het M-decreet 'zorgwekkend'. In zijn rapport 'M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs' had het Rekenhof vastgesteld dat 'de leerkrachten minder positief zijn over de mogelijkheden van de leerlingen met een gemotiveerd verslag om leerwinst te boeken'.