Alles over Rekenhof

Het Rekenhof trekt aan de alarmbel over de evolutie van de Vlaamse schuldenberg. In 2022 zal die berg met 4,4 miljard euro aangroeien tot 41 miljard euro. Ook de komende jaren zullen de Vlaamse schulden aangroeien, onder meer door de aanslepende begrotingstekorten. Pas in 2027 zou er sprake zijn van een begrotingsevenwicht. "Het Rekenhof blijft bezorgd over de impact van dit begrotingstraject op de schuld", zo staat te lezen in het begrotingsadvies dat Belga kon inkijken.

Brussel Mobiliteit heeft geen eenduidige kennis van de staat van het wegennet in de hoofdstad. Dat blijkt uit een audit van het Rekenhof van de wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij Brussel Mobiliteit, de MIVB en Beliris. Volgens het Rekenhof laat Brussel Mobiliteit ook op andere aspecten steken vallen.

De plenaire Kamer vraagt het Rekenhof een onderzoek te starten naar de vertraging en de overschrijding van het budget bij de bouw van het station in Bergen. Ze heeft daarvoor donderdag unaniem een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goedgekeurd.

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht na een marathondebat meerderheid tegen oppositie het budget voor volgend jaar goedgekeurd. Daardoor zal er vanaf januari opnieuw een volwaardige federale begroting op tafel liggen, en dat voor het eerst sinds de val van de regering-Michel eind 2018.

Om te voorkomen dat er een tekort optreedt in een aantal specialismen, heeft de ministerraad vrijdag beslist dat ze buiten het federale artsenquotum vallen. Het gaat om de specialismen psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie en klinische biologie.