Alles over Raad van State

De pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) moet opnieuw voor advies naar de Raad van State. De voltallige oppositie schaarde zich donderdagmiddag achter die vraag in de plenaire vergadering van de Kamer.

Op enkele punten van kritiek na heeft de Raad van State geen al te grote bezwaren bij het voorontwerp van pandemiewet van minister Annelies Verlinden (CD&V). Wel wil ze de machtsconcentratie bij de minister van Binnenlandse Zaken wegnemen.

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dient het voorontwerp van pandemiewet, dat door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het parlement werd ingediend voordat het advies aan de Raad van State gevraagd werd, herzien te worden. In een advies stelt de GBA dat de tekst geen wettelijke basis biedt voor de behandeling van gegevens en dat ze een "schending van de principes van wettelijkheid en voorspelbaarheid" vormt.

Het kernkabinet is het donderdagmorgen niet eens geraakt over het ontwerp van pandemiewet, zo is uit verschillende bronnen vernomen. De tijd dringt nochtans: volgende week wordt de tekst in de Kamer verwacht voor een eerste toelichting en debat, voor het advies van de Raad van State gevraagd wordt.