Alles over Raad van State

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dient het voorontwerp van pandemiewet, dat door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het parlement werd ingediend voordat het advies aan de Raad van State gevraagd werd, herzien te worden. In een advies stelt de GBA dat de tekst geen wettelijke basis biedt voor de behandeling van gegevens en dat ze een "schending van de principes van wettelijkheid en voorspelbaarheid" vormt.

Het kernkabinet is het donderdagmorgen niet eens geraakt over het ontwerp van pandemiewet, zo is uit verschillende bronnen vernomen. De tijd dringt nochtans: volgende week wordt de tekst in de Kamer verwacht voor een eerste toelichting en debat, voor het advies van de Raad van State gevraagd wordt.

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft dinsdag een veelbesproken vonnis van de politierechtbank vernietigd dat de (grond)wettelijke basis van de coronamaatregelen in twijfel trok. Ministers Van Quickenborne en Verlinden spreken van een belangrijke uitspraak.

De Raad van State heeft Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, gelijk gegeven. De federatie was vorige maand naar de Raad van State gestapt om dezelfde voorwaarden af te dwingen als voor hotels, B&B's, en individuele vakantiewoningen en -appartementen die wel open mogen blijven in de huidige coronapandemie. De Raad van State oordeelt dinsdag in zijn arrest dat er wel degelijk sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans voelt zich verplicht een aantal verduidelijkingen te geven bij het bericht over de vernietigde bescherming van de wolf. 'De wolf en andere iconische elementen van onze natuur verdienen een betere bescherming dan wat het kabinet-Schauvliege produceert. Dat móét in de aandacht worden gebracht.'

De Vlaamse regering zet door met de geplande afbouw van het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap. De regering-Jambon heeft op 23 december 2020 het besluit daarover goedgekeurd. Nochtans had de Raad van State de dag voordien, op 22 december, een vrij vernietigend advies afgeleverd. Volgens de Raad van State verlaagt de regering 'het beschermingsniveau dat wordt geboden' en is er sprake van een 'aanzienlijke achteruitgang (die) niet verantwoord is door redenen van algemeen belang'.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich vindt het 'evident' dat de Raad van State dinsdag geoordeeld heeft dat het geldende verbod op de collectieve uitoefening van erediensten, in het kader van de coronacrisis, onevenredig is. 'Een verbod valt niet langer uit te leggen op het moment dat niet-essentiële winkels, zwembaden en musea open zijn', zegt hij in een reactie. 'De rechters erkennen godsdienstvrijheid als een kernwaarde en aanvaarden het argument dat men dit ook collectief dient te kunnen beleven.'

De Vlaamse sociale partners dringen bij de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement aan om snel knopen door te hakken over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Het is vijf over twaalf, zegt de SERV vrijdag, 'elke vertraging dreigt de modernisering van het secundair onderwijs in het gedrang te brengen'.