Alles over Publifin

'Door aan de verdachte toe te laten zijn schuld en boete af te kopen wordt de graaicultuur eerder bevestigd dan gesanctioneerd: in beide gevallen wordt het openbaar belang afgekocht', schrijft gewezen strafrechter Walter De Smedt over het nieuws dat Stephane Moreau met het Luikse parket-generaal een akkoord bereikt heeft over een minnelijke schikking voor verschillende gerechtelijke dossiers.

Dertien van de 25 in opspraak geraakte oud-leden van de sectorcomités bij de Luikse intercommunale Publifin zijn kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat schrijft La Libre Belgique dinsdag. Het waren hoofdzakelijk politici die amper aan de vergaderingen van de 'nep-adviesraden' van Publifin deelnamen.

Door de schandalen rond de intercommunales Publifin en Publipart dringt zich een grondig debat op: over de vergoedingen van de bestuurders, maar ook over de waarde en werking van zulke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.

De Luikse politica en Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR) vindt dat de Vlamingen de Publifin-affaire niet mogen misbruiken om een karikatuur van Wallonië te maken.

Journalisten die de Publifin-affaire uitspitten en de handel en wandel van de 'Waalse Berlusconi' Stéphane Moreau (PS) onder de loep nemen, krijgen te maken met intimidatie. PS-voorzitter Elio Di Rupo krijgt het schandaal maar niet onder controle.

Terwijl het schandaal rond de Luikse publieke holding Publifin uitdijt, pleit Ecolo voor een parlementaire onderzoekscommissie - en eist de partij het ontslag van Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS).

De voorzitter van de raad van bestuur van Publifin, Paul-Emile Mottard (PS), heeft het verslag van de raad, dat werd overgemaakt aan de Waalse regering en het parlement, eigenhandig gewijzigd om een uitzondering te vragen van het loonplafond van 245.000 euro bij Nethys, zoals dat staat in het decreet dat wordt voorbereid. Ecolo en CDH vragen zijn ontslag.

Kamerleden zullen in de toekomst moeten aangeven hoeveel inkomsten ze uit private mandaten halen. Dat staat in de conclusies van de werkgroep politieke vernieuwing, die vandaag haar laatste vergadering afwerkt. Over het invoeren van een decumul voor parlementsleden is geen sprake van een consensus. De oppositie reageert teleurgesteld op de conclusies.

De PS krijgt schandaal na schandaal te slikken. Het schip maakt water, sommigen vrezen zelfs dat het op korte termijn zal zinken. Kan de voorzitter zijn partij nog redden? 'Elio Di Rupo is aan zijn spreekwoordelijke mandaat te veel bezig. Hij maakt geen deel meer uit van de oplossing.'

Net als verpleegkundige is zorgkundige een knelpuntberoep. Niet zo gek als je ziet hoe weinig ertegenover staat. 'Allemaal zouden we wit van woede moeten zijn', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Als het ooit zover komt dat iemand mij uit mijn bed en op de pot moet helpen, hoop ik minstens dat hij daar billijk voor wordt betaald.'