Alles over psychiatrie

Geestelijke Gezondheidszorg is géén geneeskunde, stelde hooglereaar klinische psychologe Ariane Bazan in een opiniestuk. Klopt niet, vindt de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Psychische klachten moeten altijd in een breder perspectief benaderd worden. Daarbij zijn zowel de medische, de psychologische als de sociale aspecten van belang.

'Het blijft schrijnend dat mensen met psychiatrische problemen, die perfect ambulant kunnen geholpen worden, de beweging moeten maken naar "de kliniek", zegt klinisch psycholoog Koen Lowet. 'Benieuwd of er in het komende federale regeerakkoord wel gedurfde keuzes gemaakt zullen worden.'

650 Vlaamse psychiaters pikken de verouderde wetgeving over collocaties - gedwongen opnames in de psychiatrie - niet meer. Ze vinden het niet langer kunnen dat eender welke arts een patiënt kan laten colloqueren.

Dat Jan Hoet nog altijd een gedreven en creatieve tentoonstellingsmaker is bewijst hij nu weer in de stad waar hij grootgebracht werd en in mei het ereburgerschap ontving, het Kempense Geel.

Vrouwen met anorexia gebruiken andere delen van hun hersenen wanneer ze over zichzelf spreken en denken. Misschien maakt dat de behandeling ervan extra moeilijk.