Alles over Provincies

'Wat de provinciebesturen in stilte presteren, dringt niet door tot het publieke bewustzijn', schrijft William Blondeel, de gewezen directeur Welzijn bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Hij stelt zich vragen over de geplande afslanking van de provincies. 'De kans dat je met fusies van gemeenten dezelfde resultaten kan bereiken, is onbestaande.'

Op haar laatste vergadering voor de welverdiende grote vakantie zette de Vlaamse Regering de lijnen uit voor de overheveling van de provinciale activiteiten op vlak van o.a. cultuur, sport en welzijn naar hetzij het Vlaamse, hetzij het lokale niveau. Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen, bekeek de plannen en werd er niet vrolijk van.

Groen! wil een bestuurlijke opruiming in Vlaanderen: de provincies en hun gouverneurs maken plaats voor stads- en streekgewesten met verkozen bestuurders en voorzitters.