Alles over Pollen

Terwijl een nutritionele opvolging na een bariatrische ingreep nog in beperkte mate wordt terugbetaald, is dat voor de psychologische opvolging niet het geval. En dat is jammer, want je kunt best wat steun gebruiken om met alle (gedrags)veranderingen om te gaan.

Na een bariatrische ingreep moet je je maaltijden - qua porties, samenstelling en frequentie - danig aanpassen. Niet alleen met het oog op een duurzaam gewichtsverlies, maar ook om voedingstekorten en ongemakken bij of na het eten te vermijden.

Nog nooit werden zoveel pollen in ons land waargenomen als in het afgelopen seizoen. Tot dat besluit komt AirAllergy.be, het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk.