Alles over Planbureau

Minister van Begroting David Clarinval (MR) heeft het Monitoringcomité een nieuw rapport gevraagd over de impact van de nieuwe macro-economische ramingen op de begroting. Hij reageert daarmee op de economische begrotingscijfers, die donderdag zijn gepubliceerd en die rekenen op een hogere economische groei dan eerder verwacht.

Ons land zou tot 2,3 miljard euro welvaartswinst per jaar kunnen boeken, mochten de transportbelastingen beter aansluiten bij de externe congestie- en milieukosten die de verplaatsingen veroorzaken - volgens het principe 'de gebruiker betaalt'. Dat heeft het ­Federaal Planbureau berekend in een nieuwe studie die vrijdag verschijnt, schrijft De Standaard.

Het gat in de sociale zekerheid zou dit jaar oplopen tot 1,45 miljard euro. Dat schrijft Le Soir donderdag. De krant somt een aantal oorzaken op, gaande van een te optimistische initiële begroting, tot lagere groeicijfers en een regering die in de touwen hangt.

Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 9,6 miljard euro of 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het Planbureau, die De Tijdkon inkijken.

Indien de plannen van SP.A realiteit worden, zullen sommige leraars in het secundair onderwijs hun pensioen zien verminderen. Dat zegt Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD), naar aanleiding van de hogere solidariteitsbijdrage die de Vlaamse socialisten willen invoeren voor de hoogste pensioenen. Volgens SP.A-voorzitter John Crombez klopt dat niet: 'Tot 3.500 euro netto gaat iedereen er bij ons op vooruit. Dat bevestigt het Planbureau.'

Over het doel zijn SP.A en Groen het eens: de armoede moet verdwijnen. Maar over de manier waarop dat het best gebeurt, verschillen beide linkse partijen grondig van mening. Hoe bepalend wordt die botsing in de coalitievorming?

De doorrekening van de verkiezingsprioriteiten heeft alvast tot een concreet resultaat geleid. Open Vld schroeft zijn verlaging van de personenbelasting wat terug, maar voegt er een ingreep op Vlaams niveau aan toe om zo meer nadruk te leggen op de laagste lonen. De meeste partijen reageren tevreden op de oefening, weliswaar met de bedenking dat de modellen van het Planbureau niet alles kunnen becijferen.