Alles over Partena

'Er zijn genoeg mooie voorbeelden van Vlaamse steden en gemeenten waar de samenwerking tussen lokale besturen en private kinderopvanginitiatieven erg goed loopt', reageert Filip Standaert van Partena Kinderopvang op het pleidooi van Bieke Verlinden voor een ministerie van kinderopvang.

Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A) pleit ervoor om kinderdagverblijven hun werkingsmiddelen toe te kennen zoals dat nu bij scholen gebeurt. 'We moeten zo vroeg mogelijk kwaliteitsvol investeren in onze kinderen.'