Alles over overheidsbeleid

'Vlaanderen zet uw zorg stiekem in de uitverkoop', schrijft Leuvens schepen Bieke Verlinden. 'De hele zorgsector tracht al maanden om het privatiseringsdecreet tegen te houden, dat woensdag gestemd wordt.'

Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) legt een plan op de regeringstafel waaruit blijkt dat de komende tien jaar vijf miljard euro aan investeringen nodig is om het gebouwenpatrimonium van de federale overheid op punt te zetten.

De Vlaamse regering heeft vrijdag een conceptnota goedgekeurd die de krijtlijnen vastlegt van het Leersteundecreet, dat vanaf het schooljaar 2022-2023 het M-decreet moet vervangen. Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zullen leerlingen met speciale zorgnoden nog steeds in het gewone onderwijs terechtkunnen, maar zullen de scholen van het gewone onderwijs betere ondersteuning krijgen.

De door de regering geplande uitbreiding van de regels voor verenigingswerk kan voor de christelijke vakbond ACV niet door de beugel. De vakbond vreest het ontstaan van een derderangsstatuut.

Het voorontwerp van pandemiewet van de federale regering is een stap in de goeie richting, maar er zijn nog belangrijke correcties nodig. Dat was de teneur tijdens een serie hoorzittingen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De buitenbubbel wordt op 8 maart vergroot tot 10, in april wordt meer buitenactiviteiten mogelijk en in mei worden, als er geen toename komt in de besmettingen, ook binnenactiviteiten mogelijk, en kan de horeca weer open. Herbekijk hier de persconferentie na afloop van het Overlegcomité.