Alles over overheidsbeleid

Het voorontwerp van pandemiewet van de federale regering is een stap in de goeie richting, maar er zijn nog belangrijke correcties nodig. Dat was de teneur tijdens een serie hoorzittingen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De buitenbubbel wordt op 8 maart vergroot tot 10, in april wordt meer buitenactiviteiten mogelijk en in mei worden, als er geen toename komt in de besmettingen, ook binnenactiviteiten mogelijk, en kan de horeca weer open. Herbekijk hier de persconferentie na afloop van het Overlegcomité.

De uitbetaling van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een beperking, de zogenaamd zorgtoeslag, verkeert in zwaar weer. De linkse oppositiepartijen PVDA, Groen en SP.A eisen dat de bevoegde dienst Zoë wordt versterkt.

Vanaf 18 mei mag elke bewoner van een woonzorgcentrum in principe een bezoeker per week ontvangen. Het zou bij voorkeur altijd om dezelfde bezoeker gaan en hij of zij mag dan ongeveer een half uur blijven, zij het niet in de privékamer. Een belangrijke kanttekening: de woonzorgcentra hebben zelf het laatste woord, zij beslissen dus of bezoek al dan niet mag, en kunnen eventueel meer toelaten dan wat de richtlijn uitstippelt.

De wolf krijgt in Vlaanderen de hoogste beschermingsgraad. Dat blijkt uit een voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering donderdag principieel heeft goedgekeurd op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir.

De dertien Vlaamse centrumsteden plannen de komende jaren voor bijna 5,5 miljard euro aan investeringen. Dat blijkt uit de meerjarenplannen die de steden bij de Vlaamse overheid hebben ingediend. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

De Vlaamse gemeenten hebben vorig jaar voor 150 miljoen euro straatverlichting verkocht aan intercommunales. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De operatie moet helpen de forse investeringen in ledlampen draaglijk te maken.

Twee jaar na de invoering van de verplichte taaltesten en taalboetes voor sociale huurders zijn er amper 12 taalboetes uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd. Zij spreekt van "een slag in het water" en "symboolpolitiek".

De Vlaamse regering heeft alle plannen om een koolstoftaks in te voeren, afgevoerd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen woensdag.