Alles over Orhan Agirdag

Tijdens de coronacrisis moest het hoger onderwijs snel omschakelen naar onlinelessen als noodoplossing. Dat verliep niet altijd van een leien dakje. Drie studenten vertellen hoe ze de lockdown hebben ervaren. 'Ik hoop dat we sommige onderdelen van het online onderwijs in de toekomst behouden.'

Meertalige leerlingen doen het vaak niet goed op school. Is dat omdàt ze meertalig zijn? Waarom kunnen ze blijkbaar ook slechter rekenen? Het debat over of kinderen enkel Nederlands mogen spreken op school, verloopt soms heel emotioneel. Onderwijssocioloog Orhan Agirdag brengt rust: hij zoekt met facts en figures uit wat er aan de hand is.

Volgens cijfers van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) lopen leerlingen met een migratieachtergrond dubbel zoveel risico om slechter te presteren op academisch vlak. Onderwijsexpert Orhan Agirdag (KULeuven) is niet verbaasd over het rapport. Wat volgens hem wel verrast is 'het systematisch negeren van data door de overheid.'

'Laten we nadenken over burgerschap zonder paniekvoetbal', schrijft onderwijswetenschapper Orhan Agirdag. 'Tegelijkertijd is het wenselijk om het onderwijs zelf een spiegel voor te houden: op hoeveel van de 20 nieuwe kerncompetenties krijgt het onderwijs(beleid) zelf een voldoende?'