Alles over orde van artsen

De Orde van Artsen overweegt opnieuw een deontologische hervorming. De Orde streeft op die manier modernisering en een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening na. De huidige wetgeving dateert van 1967, maar ondertussen werden al 40 voorstellen tot hervorming ingediend, telkens zonder succes.