Alles over OESO

België ligt niet op schema om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te halen, zo blijkt uit het jongste Oeso-rapport over het milieu- en klimaatbeleid. Er werd vooruitgang geboekt, maar onvoldoende om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en de toenemende druk van demografische groei, verstedelijking en intensieve landbouwpraktijken te verlichten, klinkt het.

Amerikaans president Donald Trump heeft vier decreten ondertekend die de prijzen van geneesmiddelen op voorschrift zouden moeten doen dalen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat die meteen tot veel verandering zullen leiden: presidentiële decreten hebben niet automatisch juridische waarde en kunnen aangevochten worden in een rechtbank.

Lieven Annemans is hoogleraar in de gezondheids- en welzijnseconomie aan de Universiteit Gent. Voor Bodytalk evalueert hij het 'model-De Ridder'.

De OESO ziet in haar jaarlijkse rapport over België ruimte voor onder meer een CO2-taks en rekeningrijden. OESO-topman Angel Gurria wijst daarbij op internationale tendenzen waarbij landen de vennootschapsbelasting en belasting op arbeid verlagen -want dat is goed om de economische groei te stimuleren- maar dit anderzijds compenseren door meer btw-inkomsten en groene belastingen. De vele files rond Brussel en Antwerpen wegen ook op de productiviteit, waarschuwde de internationale instelling nog.