Alles over OESO

De OESO ziet in haar jaarlijkse rapport over België ruimte voor onder meer een CO2-taks en rekeningrijden. OESO-topman Angel Gurria wijst daarbij op internationale tendenzen waarbij landen de vennootschapsbelasting en belasting op arbeid verlagen -want dat is goed om de economische groei te stimuleren- maar dit anderzijds compenseren door meer btw-inkomsten en groene belastingen. De vele files rond Brussel en Antwerpen wegen ook op de productiviteit, waarschuwde de internationale instelling nog.

Hoe rechtvaardig vinden we ons belastingsysteem? Liggen onze tarieven te hoog? Zijn fiscale ontwijking en ontduiking aanvaardbaar? De VUB en Knack peilden naar de fiscale moraal van de Belg, en belastingexpert Michel Maus komt tot opmerkelijke conclusies: 'De Belgen kijken meer uit naar rechtvaardigere dan naar lagere belastingen.'

Overheden moeten meer doen om de middenklasse te steunen, zegt de OESO, de Organisatie van de belangrijkste industrielanden, woensdag in een rapport. Aanleiding is het feit dat de middenklasse steeds meer onder druk komt te staan. Hun inkomsten stijgen nog amper, terwijl de kosten -in het bijzonder voor huisvesting en onderwijs- wel fors zijn gestegen.