Alles over Nederlanden

In de Noordelijke Nederlanden geldt de zeventiende eeuw toch nog altijd als hun Gouden Eeuw. Het zelfbeeld in het Zuiden is totaal anders. Bij ons staat diezelfde eeuw bekend als een 'rampeeuw', met oorlogen, invasies vanuit de Republiek en vooral Frankrijk, de sluiting van de Schelde en industriële stagnatie. Merkwaardig, maar destijds keken de Zuid-Nederlanders zelf veel rooskleuriger naar het leven.

Als één historisch personage in onze contreien eeuwenlang beschouwd werd 'het gezicht van het kwaad', dan wel Fernando Alvarez de Toledo, beter bekend als de hertog van Alva (1507-1582). Hij blijft berucht om zijn bloederige schrikbewind, maar vooral zijn - in se niet onrechtvaardige - fiscale politiek veroorzaakte groot ongenoegen bij adel en rijke burgerij.

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval, zoals de rozen. Deze week de expo The sky is the Limit. Het landschap in de Nederlanden in het Rockoxhuis, Antwerpen.

Het aantal mislukte moordaanslagen in de geschiedenis is niet te tellen. Het Buskruitverraad aan het begin van de zeventiende eeuw is er een van. Ruim vier eeuwen na het gebeuren wordt de mislukking van het Buskruitverraad nog altijd herdacht in Engeland.