Alles over Myriam Biermans

Het uur van de waarheid is aangebroken voor de 240.000 studenten in het Nederlandstalige hoger onderwijs: ze leggen de eerste examens van het academiejaar af. Al weken zwoegen ze nu, gebogen over syllabussen en geconfronteerd met zichzelf. De 'blok' is de voorbije decennia niet fundamenteel veranderd, maar wat wél opvalt: studenten studeren steeds vaker samen, niet zelden op merkwaardige plekken. Nu veel leeszalen van bibliotheken vol zitten, wordt uitgeweken naar luxebejaardentehuizen, iconische stadskantoren of musea en theaterhuizen die hopen dat zulke initiatieven drempelverlagend zijn. Wat motiveert de blokkers en hun gastheren en -vrouwen?