Alles over minderjarigen

Als het van CD&V afhangt, zullen kinderen die zonder hun ouders een verre vliegreis willen maken binnenkort via de gemeente toestemming moeten vragen van hun ouders. Dat moet voorkomen dat geradicaliseerde jongeren stiekem naar IS-gebied afreizen, verduidelijkt Kamerlid Veli Yüksel.

De wankele argumentatie voor de leeftijdsverlaging van GAS-boetes blijft, ondanks het kleine aandeel minderjarigen die beboet worden, een mooie illustratie van enkele terechte, genoegzaam gekende maar nog steeds onbeantwoorde kritieken.

De Kamercommissie Justitie heeft de wet op euthanasie voor minderjarigen goedgekeurd. België wordt heteerste land in de wereld waar kinderen onder bepaalde voorwaarden zelf kunnen vragen om euthanasie. In Nederland kan euthanasie vanaf 16 jaar.

Het wetsvoorstel dat euthanasie ook voor jongeren mogelijk maakt, is door een wisselmeerderheid goedgekeurd in Verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Aangelegenheden.

Veel uitgaansgelegenheden in Nederland zullen vanaf volgend jaar de deuren sluiten voor 16- en 17-18jarigen. Daarmee willen ze boetes voorkomen die ze kunnen krijgen als ze na 1 januari nog alcohol schenken aan minderjarigen.