Alles over Millennium Ontwikkelingsdoel

In de wereld leden de afgelopen twee jaar 200 miljoen mensen minder honger dan twintig jaar geleden. De Verenigde Naties geloven dat de millenniumdoelstelling om de honger in de wereld te halveren, haalbaar is 'als de nodige maatregelen meteen worden genomen'.

Tussen 1990 en 2010 kregen meer dan twee miljard mensen toegang tot betere drinkwaterbronnen. Daarmee is de internationale doelstelling om het aantal mensen dat zonder toegang tot drinkbaar water moet leven te halveren, gehaald.