Alles over milieu

Er komen dit jaar slechts 36 nieuwe windturbines bij, ver beneden de doelstelling van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Zijn Vlaams windplan stelt dat in vier jaar 280 windmolens worden bijgebouwd zodat de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie worden benaderd.

In de aanloop naar de wereldwijde klimaatconferentie van Katowice, die vandaag van start gaat, drukten belangrijke klimaatrapporten ons opnieuw met de neus op de feiten. Zal de klimaattop het tij nog kunnen keren?

Doctorandus Jonas Van der Slycken over de toekomst van de luchtvaart: 'Wat nodig is om de luchtvaartindustrie wereldwijs te maken en democratisch uit te faseren, is een bijsturing van ons vlieggedrag en een heroriëntatie van het overgrote deel van het getroffen personeel.'

Nog nooit werden zoveel pollen in ons land waargenomen als in het afgelopen seizoen. Tot dat besluit komt AirAllergy.be, het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk.

Klimaat- en gezondheidsexperts waarschuwen voor een toenemende dreiging van de klimaatverandering voor de Europese volksgezondheid. De stijgende temperaturen veroorzaken een snellere verspreiding van ziektekiemen die in bepaalde gevallen dodelijk zijn.

De Mechelse kartelpartners van Open VLD, Groen en M+, die als stadslijst naar de kiezer gaan, willen de groene zones in de stad met elkaar verbinden en zo uitbouwen tot één groot nationaal natuurpark. Om alles te verbinden, zullen ecoducten en andere verbindingen aangelegd worden.