Alles over Meyrem Almaci

De politieke partij Groen wil dat er tegen 2024 geen enkele leerling meer met honger in de klas zit. 'Onze lokale bestuurders zetten heel wat initiatieven op poten om armoede aan te pakken. De Vlaamse regering is nu aan zet', zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci zaterdag op een conferentie van de partij. Zondag 17 oktober is de Werelddag van het verzet tegen Armoede.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci zet zaterdag de deur op een kier voor een mogelijke verlenging van twee kernreactoren na de voorziene kernuitstap in 2025. 'Dit is de optie B die in het regeerakkoord staat. We hebben dat regeerakkoord zelf onderhandeld, dus dat kan voor ons', aldus Almaci zaterdag op Radio 1. Ze beklemtoonde wel dat deze optie pas duidelijk zal zijn na de veiling van nieuwe productiecapaciteit dit najaar. 'Laat ons eerst die veiling afwachten, maar we willen niet dat het licht uit gaat', klonk het.

Het kernkabinet van de federale regering neemt geen sancties tegen Israël. De topministers van de federale regering waren het er woensdagmorgen over eens dat nu vooral moet worden geprobeerd het conflict te ontmijnen. Dat werd in de omgeving van de federale regering vernomen.

Het aantal proeven dat in Vlaanderen op dieren wordt uitgevoerd, daalt amper. In 2019 ging het om 253.433 dierproeven tegenover ruim 260.000 proeven in 2017. Groen-voorzitster Meyrem Almaci vindt dat er sneller werk moet gemaakt worden van alternatieven. Dat zegt ze naar aanleiding van de Werelddag tegen Dierproeven.

Groen wil de lijst van misdrijven waarbij er hogere straffen kunnen geëist worden omdat er sprake is van een haatmotief uitbreiden. 'Als vandaag holebi's worden afgeperst en beroofd omwille van hun seksuele geaardheid, kan de dader in principe geen hogere straf krijgen. We vragen aan onze minister van Justitie om hier snel werk van te maken', zeggen Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Eva Platteau.

Luc Versteylen, de stichter van de groene beweging Anders Gaan Leven (die later in de partij Agalev uitmondde), is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Groen-voorzitster Meyrem Almaci op Twitter. Versteylen was oorspronkelijk priester, maar groeide nadien uit tot activist.

Gewezen Groen-parlementslid Luckas Vander Taelen is niet mals voor zijn oude partij. 'Toen Kristof Calvo geen minister werd, werd het al stil rond hem. Zijn vertrek als fractievoorzitter zal zijn geloofwaardigheid geen goed doen.'

'Dat is absoluut niet genoeg'. Dat was de eerste reactie van klimaatactiviste Anuna De Wever op het Europese klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Wel waardeert ze de in haar ogen verbeterde Belgische houding. Eerder had Groen-voorzitster Meyrem Almaci zich wel tevreden getoond.

Kristof Calvo is dan toch geen minister geworden in de regering-De Croo. De interne clanstrijd, die Groen anderhalf jaar lang binnenskamers kon houden, is evenwel nog niet beslecht. 'Het is beter dat Almaci een stap opzij zet.'