Alles over Messias

Een Amerikaanse rechter heeft bevolen de naam Messiah van een kind te veranderen in Martin, met als argument dat er maar één ware Messias bestaat, namelijk Jezus Christus.