Alles over Mercedes Van Volcem

De dertien Vlaamse centrumsteden plannen de komende jaren voor bijna 5,5 miljard euro aan investeringen. Dat blijkt uit de meerjarenplannen die de steden bij de Vlaamse overheid hebben ingediend. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

'De directie van het Agentschap Inburgering en Integratie erkent dat de herstructurering het gevolg is van een budgettair kader dat is opgelegd door de regering.' Dat concluderen Yasmine Kherbache (SP.A) en An Moerenhout (Groen) na afloop van het werkbezoek dat de bevoegde commissie van het Vlaams parlement dinsdag aan het Agentschap bracht. Mercedes Van Volcem (Open VLD) onthoudt iets anders: 'De wachtlijsten die er zouden zijn, zijn geen gevolg van een tekort aan personeel of budget.'

Ann Soete komt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Brugge als onafhankelijke op voor de lijst Open VLD Plus. Dat kondigde lijsttrekster Mercedes Van Volcem woensdag aan op een persconferentie.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) pleit er in Het Laatste Nieuws en De Morgen voor om huurgeld deels fiscaal aftrekbaar te maken. Concreet denkt ze aan een huurbonus van ongeveer 1.500 euro per persoon gedurende 10 jaar, maar bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) schiet het idee af.

De oppositiepartijen Groen en SP.A verzetten zich tegen de plannen van de Vlaamse regering om, op voorstel van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), een taalkennisvereiste in te voeren voor sociale huurders, op straffe van boetes tot 5.000 euro. Ook coalitiepartner Open VLD plaatst bij monde van parlementslid Mercedes Van Volcem een kanttekening.

De Vlaamse regulator voor de media heeft SBS Belgium en de Vlaamse Media Maatschappij elk een boete van 12.500 euro opgelegd voor het uitzenden van erotische boodschappen op de teletekstpagina's van VT4, VijfTV, VTM, 2BE en JIM. Ze moeten de beslissing van de VRM ook bekendmaken op hun teletekststartpagina.