Alles over Maud Piers

Steeds meer Belgen willen hun geschillen door een privérechter laten beslechten. Toch ziet het er niet naar uit dat arbitrageprocedures de gerechtelijke achterstand kunnen oplossen.