Alles over Mathieu Michel

Het federale parlement moet optreden om een einde te maken aan de onverenigbaarheid in hoofde van Frank Robben, die zowel aan het hoofd staat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als lid is van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat heeft staatssecretaris voor de Bescherming van de Privacy Mathieu Michel dinsdag gezegd.

Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) legt een plan op de regeringstafel waaruit blijkt dat de komende tien jaar vijf miljard euro aan investeringen nodig is om het gebouwenpatrimonium van de federale overheid op punt te zetten.