Alles over Mark Van den Wijngaert

Met zijn brief met spijtbetuiging aan de Congolese president Félix Tshisekedi heeft koning Filip de monarchie een bijzonder goede dienst bewezen. Dat hij en passant de politiek te vlug af was, is meegenomen. Terwijl de roep weerklinkt om standbeelden van Leopold II neer te halen, kroop Filip zelf op een piëdestal.

Prinses of koningin zal Delphine Boël nooit worden, maar het DNA-onderzoek dat aantoont dat koning Albert II haar biologische vader is én het feit dat de koning niet langer zal betwisten dat hij de wettelijke vader is, zal haar een morele voldoening geven. En daar was het haar grotendeels om te doen.

In verkiezingsjaren stijgt het politieke belang van de koning. In 2019 zal Filip nog eens moeten tonen of hij van hetzelfde kaliber is als zijn oom Boudewijn, de meest plichtsbewuste koning uit de geschiedenis, aldus historicus Mark Van den Wijngaert: 'Kardinaal Suenens had hem gezegd: "U moet een heilige worden, en ik zal u zeggen wat u daarvoor moet doen."'

Op 25 oktober wordt prinses Elisabeth zestien jaar. Sweet sixteen, het is een tijd van experimenteren, uitgaan, de liefde ontdekken. Maar geldt dat ook voor een prinses die voorbereid wordt op de troon? Deze Week legde zijn oor te luister bij Jo De Poorter, voormalig Royaltypresentator en kenner van het koningshuis, en professor-emeritus Mark Van den Wijngaert, auteur van vele boeken over de Saksen-Coburgs. Zij geven ons een duidelijk antwoord op onze vijf koninklijke vragen.

Historicus Mark Van den Wijngaert heeft een nieuwe biografie geschreven over koning Leopold III, 'de laatste van de autoritaire vorsten'. Leopolds optreden was bijna fataal voor de Belgische monarchie, en ook na hem is er een inherente spanning gebleven tussen het koningshuis en de politiek: 'Koningen hebben de neiging om meer te doen dan de grondwet hen toestaat.'

Koningshuiskenners Jan Van Den Berghe en Mark Van den Wijngaert zien geen concrete aanwijzingen voor een Belgische troonswissel: 'Vergelijken met Nederland is onzinnig, je kan er ook de paus bijhalen'