Alles over Marc Bossuyt

De mensen zonder papieren die de Begijnhofkerk in Brussel bezetten vragen de betrokken kerkfabriek om de kerk langer te kunnen bezetten, tot hun administratieve procedure rond is. De kerkfabriek had vandaag meegedeeld dat ze binnen afzienbare tijd graag haar gewone kerkactiviteiten wil voortzetten, 'nu we op een punt komen waarop deze actie vruchten draagt'.

De voorbije dagen zijn een zestigtal hongerstakende sans-papiers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Dat melden woordvoerders van de hongerstakers. Die hadden eerder melding gemaakt van een dertigtal, maar dat ging enkel over de actievoerders in de Begijnhofkerk.

De eerste reactie van de hongerstakende sans-papiers op de 'speciaal gezant' die staatssecretaris Mahdi heeft aangesteld, is niet positief. Dat meldt Dokters van de Wereld, de organisatie die de actievoerders begeleidt. 'Er werd teleurgesteld gereageerd, onder meer omdat de man blijkbaar niet met nieuwe elementen kwam', zegt Michel Genet van Dokters van de Wereld.

In de schaduw die de coronacrisis over de hele samenleving werpt, werkt Sammy Mahdi aan een asiel- en migratiebeleid waarmee hij straks zowel zijn groene coalitiepartners als de kiezers van het Vlaams Belang wil overtuigen. Er zijn eenvoudigere klussen. Knack bracht hem samen met oud-rechter Marc Bossuyt. 'U zult mij nooit in feeststemming zien omdat ik mensen moet terugsturen.'

In een interview met Knack pleit Sammy Mahdi (CD&V) voor kortere procedures, zodat asielzoekers sneller weten waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie kijkt daarvoor ook naar alle mogelijkheden die er vandaag nog zijn om tegen asielbeslissingen in beroep te gaan. 'Beroepsprocedures mogen niet als vertragingsmanoeuvres worden gebruikt.'

De commissie-Bossuyt wil dat illegaliteit wordt vervolgd en stelt voor de straf op te trekken tot één jaar, zodat een sans-papiers kan worden aangehouden. Het voorstel moet de impasse rond de wet op de woonstbetredingen doorbreken. Dat schrijft De Standaard vrijdag.

In een nieuw rapport over de uitwijzing van afgewezen asielzoekers vragen experten dat de politiek een rem zet op het aantal meervoudige asielaanvragen. Al te vaak dienen uitgeprocedeerde asielzoekers een nieuwe asielaanvraag in zonder nieuwe elementen aan te brengen, louter om hun repatriëring tegen te houden.

'De terugtrekking van de VS uit de Mensenrechtenraad kan de positie van de westerse landen in de VN enkel verzwakken, en wie gelooft dat dit de mensenrechtenbescherming in de wereld ten goede komt, heeft het niet goed voor met de mensenrechten', schrijft Marc Bossuyt, die in 1989 voorzitter was van de VN-Commissie Mensenrechten.