Alles over mantelzorg

Een nieuwe Vlaamse mantelzorgpremie van 50 euro per maand en een hoger belastingvoordeel. Dat zijn enkele van de voorstellen waarmee CD&V in de aanloop naar de verkiezingen mensen wil stimuleren om zorgbehoevende naasten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wil laten leven.

Ongeveer een kwart van de Vlamingen neemt zelf een deel van de zorg op voor hulpbehoevende partners, familie, vrienden of buren. De premies die zij krijgen als ze daar vol- of deeltijds hun job voor opgeven zijn te laag, vindt de christelijke vakbond ACV.

De kritiek op zijn beleid is niet min. Van oppositie en vakbonden,maar ook van welzijns- en armoedeorganisaties. Arme Joe, zou Stijn Meuris zingen. Maar Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, geeft geen krimp.

De Nederlandse Lideweij Bosman verliet haar terminale man enkele maanden voor zijn dood en schreef daarover een boek om het taboe te doorbreken. Hoewel ze bakken kritiek over zich heen kreeg, zette ze door en lanceert ze nu een bewustwordingscampagne om jonge mantelzorgers zichtbaarder te maken.

Zorgen voor bejaarde ouders of grootouders: als het aan de Vlaamse overheid ligt, kan dat straks in een container in uw achtertuin. Vlaanderen financiert een onderzoek naar een perfect uitgeruste verplaatsbare woonruimte die hulpbehoevende bejaarden langer thuis (of bij hun kinderen) moet houden.

De zorgen voor een hoogbejaarde ouder of een ziek kind kan erg zwaar zijn. 'Je mag mantelzorgers niet té veel belasten. Als het lang aansleept, krijgen ze zelf een burn-out', waarschuwt Sophie Beyers van het Steunpunt Mantelzorg, dat samen met de Socialistische Mutualiteiten op 12 maart een studiedag organiseert.

Sinds 1 januari kunnen werkzoekenden niet langer een "vrijstelling om sociale en familiale redenen" aanvragen. Die gaf hen de ruimte om voor een ernstig ziek familielid te zorgen.