Alles over mammografie

Het aantal sterfgevallen door borstkanker is even groot bij vrouwen die een mammografie kregen als bij zij die er geen kregen. Bovendien ondergaan vele vrouwen onnodig chemotherapie, operatie of radiatie.