Alles over Lubbeek

Om de populatie van kraaien in deelgemeente Linden terug onder controle te brengen wil Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) de opheffing van het jachtverbod op deze vogels. Hij zal in die zin een voorstel doen op het schepencollege van komende maandag. In een twitterbericht wijst hij erop dat deze vogels momenteel 'alles kaal vreten'. 'Je reinste flauwekul', reageert Vogelbescherming Vlaanderen.

N-VA-kopstuk Theo Francken heeft als burgemeester van Lubbeek een bijzondere opdracht gegeven aan zijn drie gemeentelijke basisscholen. Hij vraagt dat ze hun pedagogisch project actualiseren 'met aandacht voor onze Vlaamse identiteit en geschiedenis'.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) denkt niet aan ontslag nemen, maar de relatie tussen coalitiepartners CD&V en N-VA blijft gespannen.