Alles over longen

Voor gezonde luchtwegen is stoppen met roken essentieel. Daarnaast is een goede luchtkwaliteit in huis onontbeerlijk. 10 eenvoudige tips.

Een kwart tot bijna de helft van alle patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) heeft nooit gerookt. Opvallend, omdat de aandoening vaak als een typische rokersziekte wordt gezien. Wat dan wel verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ziekte bij de overgebleven 170.000 tot bijna 340.000 COPD-patiënten in België, is al heel wat moeilijker aan te wijzen. In een recente studie wordt voor het eerst overtuigend bewijs aangeleverd voor beroepsmatige blootstelling aan pesticiden als risicofactor. Artsenkrant keek het onderzoek in.