Alles over Linkeroever

Er zullen voorlopig op de meest vervuilde gronden van de Oosterweelwerf geen werken plaatsvinden. Minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft met bouwheer Lantis afgesproken dat er gewacht wordt op het expertenrapport van de 'Commissie Grondverzet'. Een eerste rapport wordt verwacht tegen 15 juli. De andere Oosterweelwerken kunnen ondertussen blijven doorgaan.

Een in oktober 2017 geplande infocampagne voor de bewoners van Zwijndrecht werd volgens De Standaard afgevoerd op vraag van OVAM. In datzelfde jaar werd in een nota aan de Vlaamse regering van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beschreven dat de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) extra kosten maakt om de vervuilde gronden op Linkeroever te saneren. De kosten werden op dat moment, 22 december 2017, op 30 tot 50 miljoen euro geraamd.

De stad Antwerpen heeft dinsdag de resultaten vrijgegeven van twaalf bodemstalen die ze op 7 juni liet nemen op vier locaties op Linkeroever, in de wijde omgeving van de 3M-site waar sprake is van PFOS-vervuiling. Bij acht stalen blijkt er een overschrijding van de richtwaarden, bij de locatie het dichtst bij 3M was er ook een overschrijding van de bodemsaneringsnorm.

Al zeventien jaar geleden is in het Vlaams Parlement alarm geslagen over de hormonenverstorende en mogelijk kankerverwekkende chemische stof PFOS op de Antwerpse Linkeroever. Dat bericht De Morgen maandag.

In de jachthaven op de Antwerpse Linkeroever, tegenover de historische binnenstad, is een bever gespot. Het is de eerste keer dat een bever zo dicht bij het stadscentrum gezien wordt sinds de terugkeer van de soort in onze contreien.

Omdat de verkeersintensiteit op de E17 nog steeds lager is vanwege de coronacrisis, gaat de aannemer van de Oosterweelwerken die er in Zwijndrecht en op Linkeroever plaatsvinden zijn werf langer open houden dan voorzien. Werken die er pas voor de zomer van 2021 gepland stonden, kunnen nu al worden uitgevoerd.

Overkappingsintendant Alexander D'Hooghe heeft tijdens een vergadering met raadsleden laten verstaan dat de laatste struikelblokken in de Oosterweel-gesprekken tussen overheid en burgerbewegingen momenteel worden weggewerkt, met name rond de zone van het Sportpaleis en Schijnpoort.

Op de Antwerpse Linkeroever is het startschot gegeven van de aanleg van een tijdelijke park-and-ride. De partners van het Toekomstverbond beschouwen het als de symbolische start van de aanleg van de Oosterweelverbinding.