Alles over Liga Voor Mensenrechten

Twee op drie Vlamingen vinden dat de mensenrechten in ons land worden geschonden. Het is een opvallende conclusie uit de eerste Mensenrechtenbarometer die de Liga voor Mensenrechten liet uitvoeren.

'Een asielbeleid dat bestand is tegen de tijd, biedt bescherming aan wie dat nodig heeft zonder het draagvlak bij de eigen bevolking te verliezen', schrijft Wouter De Vriendt van Groen in de aanloop naar het verkiezingsdebat van Knack over asiel en migratie.

Is kunst een mensenrecht? Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beweert in ieder geval van wel. Els Rochette, artistiek directeur van Globe Aroma, past dat artikel met haar Brusselse cultuurhuis toe door zich open te stellen voor iedereen die moeilijk toegang heeft tot cultuur, en won daarom zaterdag de Prijs voor Mensenrechten van de Liga voor Mensenrechten.