Alles over Lieven Boeve

Er bestaat nog altijd veel verwarring en discussie over de opvang van kinderen en jongeren in scholen nu de lessen worden opgeschort vanwege de coronacrisis. De christelijke vakbond COC en de liberale VSOA Onderwijs rekenen op 'het gezond verstand', het socialistische ACOD Onderwijs is een stuk kritischer en wil dat ouders hun kinderen thuis houden. De Vlaamse regering belooft intussen compenserende maatregelen voor kinderopvang.

Hoewel Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lesuur Nederlands schrapte uit zijn modellessentabel voor de eerste graad van het secundair onderwijs, vangen de meeste scholen van de koepel dat op door een of meerdere van de vijf uren waarover ze zelf kunnen beslissen, in te zetten. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen maandag op basis van een steekproef bij 372 scholen.

De onderwijskoepels en -netten hebben een brief geschreven aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Daarin maken ze zich zorgen over de besparingen die de regering-Jambon plant op hun pedagogische begeleidingsdiensten. Meer dan 150 jobs worden bedreigd.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wijt de daling van de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen aan wat hij de 'pretpedagogie' van het katholieke onderwijs noemt. 'Het katholiek onderwijs was vroeger een baken tegen dit soort vernieuwingen, nu lijkt de koepel de grootste promotor van dat soort nivellering naar beneden.' Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, spreekt van 'een onrecht tegenover de mensen die elke dag het beste van zichzelf geven voor de klas'. Hij pleit voor extra investeringen in het basisonderwijs.

Er is een groot tekort aan leerkrachten in Vlaanderen. Momenteel zijn er maar liefst 1.500 openstaande vacatures in het onderwijs. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws heeft opgevraagd.