Alles over Lieven Boeve

Uit een studie op verzoek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat de schoolsluitingen een nog grotere impact hebben gehad dan verwacht. 'Pijnlijk voor onze leerkrachten dat hun inspanningen om op afstand les te geven zo weinig hebben opgeleverd', zegt Lieven Boeve.

Het feit dat een school in Zaventem nu al een factuur uitstuurt om een extra coronakost te betalen, vindt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorbarig. Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen wat de coronacrisis zal kosten aan de scholen.

Terwijl het er naar uit ziet dat binnenkort weer meer leerlingen naar de klas kunnen, zijn er ook scholen die maximaal blijven inzetten op het afstandsleren. 'Wij bieden liever maximale ondersteuning voor wie het echt nodig heeft, dan enkele uren contactonderwijs voor een paar leerjaren.'

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit voor flexibiliteit bij de verplichting van mondmaskers in het onderwijs. 'Als iedereen op zijn plaats zit in de klas, op afstand van elkaar, kan de leraar misschien zonder mondmasker lesgeven', oppert Boeve. Hij zal de kwestie dinsdag aankaarten tijdens overleg met de overheid.

Er bestaat nog altijd veel verwarring en discussie over de opvang van kinderen en jongeren in scholen nu de lessen worden opgeschort vanwege de coronacrisis. De christelijke vakbond COC en de liberale VSOA Onderwijs rekenen op 'het gezond verstand', het socialistische ACOD Onderwijs is een stuk kritischer en wil dat ouders hun kinderen thuis houden. De Vlaamse regering belooft intussen compenserende maatregelen voor kinderopvang.

Hoewel Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lesuur Nederlands schrapte uit zijn modellessentabel voor de eerste graad van het secundair onderwijs, vangen de meeste scholen van de koepel dat op door een of meerdere van de vijf uren waarover ze zelf kunnen beslissen, in te zetten. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen maandag op basis van een steekproef bij 372 scholen.

De onderwijskoepels en -netten hebben een brief geschreven aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Daarin maken ze zich zorgen over de besparingen die de regering-Jambon plant op hun pedagogische begeleidingsdiensten. Meer dan 150 jobs worden bedreigd.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wijt de daling van de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen aan wat hij de 'pretpedagogie' van het katholieke onderwijs noemt. 'Het katholiek onderwijs was vroeger een baken tegen dit soort vernieuwingen, nu lijkt de koepel de grootste promotor van dat soort nivellering naar beneden.' Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, spreekt van 'een onrecht tegenover de mensen die elke dag het beste van zichzelf geven voor de klas'. Hij pleit voor extra investeringen in het basisonderwijs.