Alles over Lieve Wierinck

Boven op hun brutosalaris van 8484 euro krijgen de 21 Belgische Europarlementsleden elke maand een onkostenvergoeding van 4342 euro. Het Europees Parlement controleert niet of ze dat geld correct besteden. Ten onrechte, zo blijkt uit TheMEPsProject, een internationaal onderzoek waar Knack aan meewerkte.

Europees parlementslid Philippe De Backer volgt Bart Tommelein op als staatssecretaris in de federale regering, nu Tommelein naar de Vlaamse regering verhuist na het ontslag van Annemie Turtelboom. Zijn opvolger in het Europees Parlement wordt Lieve Wierinck.