'Jongeren met migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer, dader en getuige van pestsituaties'

'Jongeren met migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer, dader en getuige van pestsituaties'

Jop Van der Auwera - 'Jongeren met een migratieachtergrond vormen een risicogroep voor pesten.' Dat schrijft doctoraatstudent Jop Van der Auwera (KU Leuven) in zijn nieuwe boek 'Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit'. Hij peilde bij 1800 leerlingen uit het Vlaams en Brussels secundair onderwijs naar hun ervaringen met pesten. Voor Knack vat hij zijn voornaamste bevindingen samen.

'Ook de grote godsdiensten herleiden mannen en vrouwen al te graag tot stereotypen'

'Ook de grote godsdiensten herleiden mannen en vrouwen al te graag tot stereotypen'

De (s)preekstoel van Knack.be - Het is geen overbodige luxe om extra aandacht te besteden aan genderpatronen in lesboeken en verhalen, schrijft Kolet Janssen van denktank Logia. 'Om scheve toestanden recht te trekken, is bewuste aandacht vandaag erg nodig. Zoiets gaat immers zelden vanzelf.'