Alles over Liesbeth Homans

Het Vlaams Parlement reageert donderdag 'verbijsterd' op een aantal krantenberichten over de parlementaire televisieomroep vlaamsparlement.tv. Die artikelen bevatten volgens parlementsvoorzitter Liesbeth Homans 'foutieve informatie'. 'Vlaams Parlement wil eigen kookprogramma uitzenden', luidde een kop. 'Van een kookprogramma, zoals vermeld wordt in de pers, was en zal nooit sprake zijn', reageert Homans.

Het Vlaams Parlement gaat voortaan een jaarlijkse kinderrechtendag organiseren. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft daarvoor maandag het licht op groen gezet. De dag zal georganiseerd worden in de week rond 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Benjamin Dalle is minister van Media, Jeugd en Brussel. Een hele boterham in deze tijd. 'Ik sta erop dat de speeltuinen openblijven.'

Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) pleit ervoor om de ruim twintig jaar oude Vlaamse resoluties die pleiten voor verregaande autonomie voor Vlaanderen vanonder het stof te halen. Dat zegt ze in een interview naar aanleiding van 11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens Homans heeft de coronacrisis aangetoond dat er meer coherente en homogenere bevoegheidspaketten nodig zijn.