Alles over Liesbet Dhaene

Het Brussels Parlement heeft dinsdag het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof anderzijds over het inburgeringstraject voor nieuwkomers. Daardoor kan de verplichte inburgering op 1 januari van volgend jaar van kracht worden. De PVDA stemde tegen, de groenen en Vlaams Belang onthielden zich.

Om het dierenwelzijn maximaal te garanderen wordt het thuisslachten binnenkort verboden in het Brussels gewest. De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement schaarde zich dinsdag unaniem achter een ontwerp van ordonnantie van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V). De tekst moet nu nog door de plenaire vergadering goedgekeurd worden.

Het aantal politici in Brussel moet inderdaad omlaag, maar Vlaanderen heeft Brussel daarin geen lessen te geven. Dat vindt Brussels parlementslid Vincent De Wolf (MR), die in De Zevende Dag reageerde op het Vlaamse pleidooi voor een fusie van de negentien Brusselse gemeenten. De Wolf waarschuwde N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene ook dat snoeien in het aantal mandaten Nederlandstalige zetels zal kosten.

'Waarom zou de moslimgemeenschap in Brussel in de toekomst ook maar enige moeite doen om een stap te zetten richting verdoofd slachten' vraagt Liesbet Dhaene (N-VA) zich af bij het zien van de verschillen tussen het Vlaams en Brussels beleid in verband met onverdoofd slachten.