Brussels Gewest krijgt verbod op thuisslachten

Brussels Gewest krijgt verbod op thuisslachten

Om het dierenwelzijn maximaal te garanderen wordt het thuisslachten binnenkort verboden in het Brussels gewest. De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement schaarde zich dinsdag unaniem achter een ontwerp van ordonnantie van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V). De tekst moet nu nog door de plenaire vergadering goedgekeurd worden.

Peraïta keert mogelijk terug als directrice bij Samusocial

Peraïta keert mogelijk terug als directrice bij Samusocial

'Ik verwacht dat de Brusselse regering actie onderneemt om de terugkeer van Pascale Peraïta naar Samusocial als directrice te verhinderen,' zegt Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete (Groen).

Vincent De Wolf (MR) over cumuls: 'Vlaanderen heeft Brussel geen lessen te geven'

Vincent De Wolf (MR) over cumuls: 'Vlaanderen heeft Brussel geen lessen te geven'

Het aantal politici in Brussel moet inderdaad omlaag, maar Vlaanderen heeft Brussel daarin geen lessen te geven. Dat vindt Brussels parlementslid Vincent De Wolf (MR), die in De Zevende Dag reageerde op het Vlaamse pleidooi voor een fusie van de negentien Brusselse gemeenten. De Wolf waarschuwde N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene ook dat snoeien in het aantal mandaten Nederlandstalige zetels zal kosten.

'Nederlandstalige zorg in Brussel laat je niet over aan de goodwill van Franstaligen'

'Nederlandstalige zorg in Brussel laat je niet over aan de goodwill van Franstaligen'

Liesbeth Dhaene (N-VA) - Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt aandacht voor de gevolgen van de nieuwe regeling rond de wachtdiensten voor de huisartsen in Brussel. Ze vreest dat er in de toekomst geen garantie zal zijn dat patiënten in het Nederlands geholpen zullen kunnen worden.